top of page

החלפת קו ייצור

התקנה של אריחים 7 מ"מ בכל רצפת הייצור בחברה המובילה בתחומה מאזור השרון.

החברה בחרה בצבע הלבן על מנת לבחון עבודה בסביבה נקייה ויכולות העובדים לשמור על ניקיון רצפת הייצור.

התוצאה לפניכם.

מפעל ביטחוני באזור השפלה

סימון תחנות עבודה בהתאם לצבע מקובל בחברה, סימני בטיחות על גבי האריחים. עבודה בסביבה בטוחה מאוד.

פרויקט 2 מפעל ביטחוני באזור השפלה

מעבדת אלקטרוניקה בצפון הארץ

סימון ברור של רצפת העבודה, אריחים למניעת חשמל סטטי ESD בטוחים לסביבת עבודה קלה ובטוחה.

התקנה קלה ומהירה בכל סביבת עבודה.

פרויקט 3 מעבדת אלקטרוניקה בצפון הארץ
פרויקט 4

חיפוי 800 מ"ר מסחרי

חיפוי רצפת קרמיקה ישנה 800 מ"ר במרכז מסחרי גדול, תוך שימוש באריחים מסוג BUSINESS.
הפרויקט הושלם בתוך 5 ימי עבודה בלבד.

התוצאה לפניכם.